Földgáz - A környezetkímélő energia forrása

Mi a földgáz?

A fölgáz színtelen, szagtalan gáz, amely gyúlékony, és elégetésével jelentős mennyiségű energiát nyerünk. A földgáz égésterméke túlnyomó részt CO2 és víz, ezen túl csak minimális mennyiségű szennyező égésterméket tartalmaz.

Évmilliók során, a föld alatt és a tengerek mélyén szerves anyagok bomlási termékeként keletkezett. A felszín alatt, a kőzetek repedésein keresztül fedőkőzetek által határolt mezőkbe vándorolt. Ezek a nagykiterjedésű porózus kőzetekből álló – homokkő, laza szerkezetű mészkő – mezők a földfelszín alatt néhány métertől több mint 5.000 méteres mélységig találhatók. Itt a földgáz nyomása némely esetben meghaladja a 300 bart, hőmérséklete pedig a 180 °C fokot, függően a lelőhely mélységétől.

Leggyakrabban a kőolaj-lelőhelyeken található meg, azonban nem ritkák a tisztán földgázt tartalmazó lelőhelyek sem. Széles körben megtalálható az üledékes kőzetekben, de fellelhető a vulkanikus kőzetben is.

A földgáz szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye. Legnagyobb részben metánt tartalmaz, kisebb részben nagyobb C-számú szénhidrogéneket, etán, propán, bután, stb, valmint un. inert gázokat (CO2, N2). Egységnyi (1 m3) földgáz teljes mértékű elégetéséhez megközelítőleg 10 m3 levegő szükséges, és tökéletes égése során nem keletkezik füst, sem korom, sem pedig hamu.

A földgáz tipikus összetétele:
Metán (CH4) 97%
Etán (C2H6) 0,919%
Propán (C3H8) 0,363%
Bután (C4H10) 0,162%
Szén-dioxid (CO2) 0,527%
Oxigén (O2) 0-0,08%
Nitrogén (N2) 0,936%
Nemesgázok (A, He, Ne, Xe) nyomelemként

Miután a felszínre hozzák a földgázt, megtisztítják a szennyező anyagoktól: víztől, más gázoktól, a kőolaj okozta szennyeződésektől, a mechanikai szennyezésektől, hogy a szabványok szerinti minőséget elérjék.

A tisztítást (gázelőkészítést) követően a földgáz jellemzően nagy átmérőjű nemzetközi gázszállító vezeték-rendszeren, kisebb hányadban folyékony halmazállapotban speciális tartályhajókon jut el a nemzeti gázszállító rendszerekig, majd kereskedők közvetítésével gázelosztó vezetékeken egészen a fogyasztókig. A földgáz, mint energiahordozó legfontosabb előnye az elektromos árammal szemben, hogy a szállítása nagy távolságra sokkal hatékonyabb (kevesebb hálózati veszteség), valamint tárolni is lehet.